Tụng CHÚ ĐẠI BI, d.iệt trừ á.c ngh.iệp, được hưởng phúc lành

Tụng CHÚ ĐẠI BI, d.iệt trừ á.c ngh.iệp, được hưởng phúc lành

Chú Đại Bi là bài kinh thường được sử dụng trong các dịp c.úng Quan Âm Bồ Tát, có tác dụng tiêu tai giải bạn, cầu may mắn, bình an.

Mỗi khi có khó khăn hay trở ngại, hãy nghe hoặc niệm bài chú này, trong lòng sẽ thấy bình yên hơn.

Chú Đại Bi 5 biến (xem toàn bộ video ở dưới)

Chú Đại Bi cầu Quan Thế Âm Bồ Tát mang tới những nhân duyên vô cùng tốt lành: Chúng sinh yên vui; Trừ mọi tai bệnh; Sống lâu khỏe mạnh; Giảm trừ tai nạn; D.iệt trừ ngh.iệp á.c; Xa rời chướng ngại; Tăng cường công đức; Củng cố thiện căn; Lánh xa uế tạp; Thỏa mãn mong mỏi.

Trì tụng Chú Đại Bi mang tới công đức vô biên, nên thực hiện trong các trường hợp: trước khi qua đời; mở mang đất th.ờ Phật; gặp điều á.c đức; hóa độ chúng sinh; tích cực tu hành; sám h.ối; gặp nguy nan bĩ cực.

Cũng có những trường hợp, dù cầu trăm ngàn lần Chú Đại Bi cũng không ích lợi gì, ví như tâm không thành ý nên sở cầu không được như sở nguyện; cầu vì hạnh phúc của mình bất hạnh của người khác; tổn thương người khác để có lợi cho mình.

Trì niệm chú Đại Bị

Tụng Chú Đại Bi có thể làm chứng, tiêu trừ hết thảy tội nghiệt, hết thập á.c, ngũ nghịch, hại người, hại pháp, phá trai, phá giới, phá tháp, phá chùa, trộm cắp, ô uế. Thành tâm thành ý mà niệm thì tận diệt đại ác, tất cả tiêu tan.

Phản ứng của Đức Phật khi nhận được quả lựu ăn dở khiến mọi người bất ngờ
10 dấu hiệu chứng tỏ bạn có duyên với Phật
Nhìn lại những hình ảnh hiếm hoi về Chùa Hương năm 1927

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một ph.áp hội, trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thánh Tăng.

Nếu niệm Chú Đại Bi từ tâm thì không bao giờ phải sợ 15 cái ch.ết: ch.ết vì đói khổ, ch.ết vì đ.ánh đ.ập, ch.ết vì b.ị o.an, ch.ết vì chiến trận, ch.ết vì th.ú d.ữ, ch.ết vì rắn độc, ch.ết vì nước lửa, ch.ết vì trúng độc, ch.ết vì hãm hại, ch.ết vì cuồng loạn, ch.ết vì rơi xuống núi, ch.ết vì kẻ á.c, ch.ết vì quỷ thần, ch.ết vì á.c bệnh, ch.ết vì không an phận.

Tụng Chú Đại Bi, cầu tới cửa Quan Âm BồTát tấm lòng mênh mông rộng mở, đại lượng thì sẽ thành người thiện, hướng về cái thiện, giữ mình khiêm cung, biết phân biệt phải trái.

Chú Đại Bi nên niệm như thế nào thì đúng? Niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" sau khi trì chú có đúng không?

Thiện nam tín nữ tụng chú phát quang bồ đề tâm, phổ độ chúng sinh, giải trừ á.c nghiệp. Chay tịnh tâm h.ồn, thanh lọc suy nghĩ, một lòng hướng Phật thì đời sẽ bình an.

Đọc Thần Chú Đại Bi, tiêu tai giải n.ạn

Vì sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất mà lại chết không toàn thây?
Tại sao tụng Chú Đại Bi rồi mới vào thời Kinh?
5 việc làm tích âm đức có thể thay đổi vận mệnh: Làm được một điều cũng chứng minh bạn là người có phúc!

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một ph.áp hội, trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thánh Tăng

Chú Đại Bi là bài chú sinh ra từ tâm từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sinh, muốn chúng sinh đều được hưởng an lạc, thái hòa, tiêu trừ khổ n.ạn.

Mỗi khi bài chú cất lên là người tụng niệm như buông b.ỏ được tham, sân, hận, xa lìa chưởng nạn, tiễu trừ nghiệp á.c, tiêu tan sợ hãi, tu tâm an nhiên.

Bài Chú Đại Bi thường được tr.ì tụng trong khóa l.ễ, ngh.i thức tụng niệm chính của các quốc gia theo Phật giáo Đại thừa như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam,..

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Ý nghĩa của câu Ta bà ha ở cuối các các câu thần chú
6 loại phúc đức Đức Phật luôn vun bồi
Có nên thờ Bồ-tát Địa Tạng tại tư gia?

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.

Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha.

Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha.

Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Xem thêm:

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *