Tại sao tụng Chú Đại Bi rồi mới vào thời Kinh?

Quý vị tụng Kinh ở chùa thường sẽ thấy trước khi vào bài Kinh thì sẽ có phần Khai Kinh, sau đó sẽ đọc Chú Đại Bi rồi mới tụng Kinh đúng không ạ?

Nội dung Chú Đại Bi
Nội dung Chú Đại Bi

Đáp: Xin thưa quý Phật tử điều này có ý nghĩa phía sau chứ không phải tự nhiên chư Tổ sắp xếp cho mình tụng chú Đại Bi xong mới tụng Kinh đâu. Chú Đại Bi tuy mình thuộc rồi nhưng mình không tập trung tư tưởng để mình tụng thì có phải mình sẽ không tụng được, mình sẽ quên.

“Tâm người ý vọng gồm hai,

Khi mừng khi giận đổi thay khôn lường.”

Cho nên để buổi tụng Kinh của mình có ý nghĩa, mình tập trung được vào lời Kinh, để mình an ngay lúc tụng Kinh và để mình hiểu được nghĩa của Kinh để thực tập thì lúc đó mình làm sao để tập trung được? Bằng cách đó là chư Tổ biết tâm phàm phu mình hay nhảy nhót, không tập trung nên chư Tổ đã sắp xếp cho mình tụng chú Đại Bi trước khi vào tụng Kinh. Đó là một phương tiện để quý vị tập trung tinh thần lại thì với tâm tập trung đó, tâm tỉnh thức đó thì tâm mình sẽ dễ nhiếp vào lời Kinh hơn.

Khái niệm “địa ngục” trong một số kinh sách Phật giáo
Ý nghĩa chắp tay trong nghi thức Phật giáo
Phước đức có bị hết hay không? Biết câu trả lời ta càng choáng váng về những việc mình đã làm

Thầy Thiện Tuệ trả lời vấn đáp Phật Pháp

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *