Lời dạy về Hạnh đói ăn, mệt ngủ của Thế Tôn - Quảng Tánh

Tu mà không học tu mù. Học mà không tu như đãy đựng sách, chớ ai quên!

Đã hơn 2000 năm đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam. Việc tu hành theo Phật đạo cũng có nhiều biến chuyển theo thời gian. Có thể thấy, dù đã có lúc suy, lúc thịnh, nhưng đến nay, Phật đạo đã rất hòa quyện vào văn hóa Việt. Rất nhiều người đã hình thành cho mình thói quen đi chùa lễ Phật đầu tháng, hôm rằm. Cũng rất nhiều người huân tập những giáo lý Phật pháp rất say mê và hữu ích.

Thế nào là trung thành trong Phật giáo?
Người tu đóng vai trò gì trong Phật giáo?

Kể từ khi thành đạo cho đến ngày nhập Niết-bàn, trong suốt 49 năm, đức Phật Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ làm một việc duy nhất đó là: “Hoằng pháp, độ sinh”. Ngài đem giáo lý của ngài đi vào cuộc sống với tinh thần tốt đời đẹp đạo. Khi Phật còn tại thế, ngài nói với các thầy Tỳ kheo rằng: “Này các thầy! các thầy hãy đi các nơi để truyền bá Chánh pháp của Như Lai. Các thầy không được đi nhiều người một hướng, một nơi, một ngả. Hãy chia ra mỗi người đi mỗi hướng khác nhau”.

Nhiệm vụ truyền bá Phật pháp đã được Đức Phật đưa ra rõ ràng. Nhưng ngày hôm nay có một thực trạng là tăng ni Phật giáo các tỉnh miền Bắc chỉ đáp ứng việc hoằng pháp rất giới hạn. Hơn 80% các chùa không có giảng dạy Phật pháp mà chỉ lấy cúng kiếng làm lẽ sống. Thế cho nên,

Mái chùa che chở hồn dân tộc,

Lịch sử muôn đời của tổ tông.

TVTL. Đà Lạt
TVTL. Đà Lạt

Mái chùa thời kỳ hội nhập và phát triển không còn giữ nét đẹp của hai thời vàng son Phật giáo Lý-Trần. Xã hội ngày càng phát triển trong xu thế toàn cầu hóa nhờ con người văn minh và tiến bộ. Trong khi đó, không thể phủ nhận những vai trò của Phật giáo trong việc hình thành văn hóa đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại có nhiều vấn đề cần phải được hội thảo và cải cách lại. Chức năng vai trò trách nhiệm của tăng ni và phật tử tại gia trong đời sống cần được đảm bảo.

Đạo Phật là chính tín nhân quả giúp con người sống đạo đức từ bi, trách với gia đình, lợi ích cho xã hội. Mục đích của đạo Phật là tìm ra lẽ thật của thân tâm và hoàn cảnh. Từ đó chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc. Chúng ta phải nói ra những gì chân thật để mọi người hiểu đúng Phật giáo là chính tín nhân quả. Phá bỏ các tập tục mê tín của các truyền thuyết khác xen vào làm mờ tối đạo Phật. Những việc ất là cần thiết và tối quan trọng. Nó nhằm giúp mọi người tin sâu nhân quả, làm lành hưởng phước, bớt làm ác chịu khổ đau.

Ý nghĩa Bông hồng cài áo trong mùa báo hiếu
Chùa Hải Đức: Kiến trúc độc đáo cùng câu chuyện kỳ lạ về người cha tiền kiếp
Phật dạy: 4 nỗi khổ lớn nhất của đời người, vượt qua được thì mới mong hậu vận an nhàn, hạnh phúc

Muốn quy hướng về Phật giáo trước hết phải tìm hiểu ý nghĩa và mục đích của đạo Phật. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rõ những lời Phật dạy về đạo làm người. Chúng ta sống như thế nào, đối ứng ra sao trong cuộc sống để không làm tổn hại người khác.

...
Vai trò của cư sĩ tại gia là gì?

Cư sĩ tại gia ngày nay bố thí, cúng dường vật thực rất nhiều. Họ lại thực hành pháp và hướng dẫn Phật pháp sâu rộng đến mọi tầng lớp. Người cư sĩ tại gia trước hết phải làm trách nhiệm, bổn phận đối với gia đình người thân. Đồng thời phải đóng góp lợi ích cho xã hội. Kế đến là hộ trì Tam bảo và hoằng pháp lợi sinh tuỳ theo hoàn cảnh sống của mình.

Trước tiên trong vai trò hộ pháp để cho Phật pháp được trường tồn ở thế gian này, người tại gia cần phải hỗ trợ vật chất để đảm bảo đời sống an sinh trong nhà chùa, ổn định bền vững và ngày càng phát triển lâu dài. Trong kinh Bổn phận người gia chủ, đức Phật đã khẳng định với Anathapindika rằng: Muốn trở thành người phật tử chân chính, thì phải hộ trì gìn giữ cúng dường Tam bảo. Làm như vậy để Chư tăng, ni có thời gian tu hành và duy trì Phật pháp.

Vai trò hộ pháp đầu tiên của người cư sĩ, chính là góp phần đảm bảo đời sống tối thiểu cho người xuất gia. Kế tiếp là sự hỗ trợ về điều kiện tu hành cho Chư tăng, ni và mọi người. Hộ pháp còn được hiểu là sự phòng hộ, gìn giữ về các phương diện liên quan đến Tam bảo như: Chùa chiền, Tăng sĩ, kinh điển, băng đĩa và thanh danh của Giáo hội các cấp. Ngoài ra, người phật tử chân chính cần phải chung tay hộ trì Tam bảo bằng khả năng sẵn có của mình. Nên phát nguyện dấn thân, đóng góp vì lợi ích chung.

Yêu mẹ, con nguyện theo lời kinh Phật
Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn

Người xuất gia từ bỏ đời sống gia đình. Các vị ấy chuyên tâm học hỏi và tu sửa, nhằm đạt được giác ngộ, giải thoát và giáo hóa chúng sinh. Việc trợ duyên của hàng cư sĩ, giúp cho người xuất gia có thời gian tu hành, được gọi là hộ pháp chân chính.

Mục đích của đạo Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tức là phước huệ song tu hành Bồ-tát đạo cho đến khi nào thành Phật viên mãn mới thôi. Khi chúng ta đã thật hiểu rồi mới phát lòng tin sâu đối với Phật pháp. Chúng ta quyết tâm thực hành tránh ác làm lành. Bởi thế chúng ta đem lại an vui, hạnh phúc cho chính mình, gia đình, người thân và phục vụ tốt cho xã hội.

Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh
Những lời Phật dạy về chữ hiếu, con cái nhớ khắc cốt ghi tâm
Đức Phật đối trị với bạo lực như thế nào? Học được một phần cũng đã hóa giải được oán hận chất chồng!

Trách nhiệm chính của tăng ni là truyền bá chính pháp theo lời Phật dạy trên nền tảng nhân quả và đạo đức. Trước tiên chư tăng ni hướng dẫn quý phật tử nam nữ tại gia phát tâm quy y Tam bảo. Chúng ta giữ gìn năm điều đạo đức và nỗ lực nghiên cứu học tập, ứng dụng lời Phật dạy. Chúng ta xây dựng nếp sống gia đình hạnh phúc, trên thuận dưới hòa. Đồng thời đóng góp lợi ích xã hội và hộ trì Tam bảo đúng theo luật pháp đất nước Việt Nam với tinh thần tốt đời đẹp đạo.

Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam chúng ta tự hào rằng: Phật giáo hai triều đại Lý-Trần đã mang đạo vào đời nhờ các vị vua minh quân: Vua Lý Thái Tổ, Vua Trần Thái Tông, Vua Trần Nhân Tông, Thái úy Lý Thường Kiệt, Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các vị ấy luôn hộ trì Tam bảo, truyền đèn nối đuốc làm cho Phật pháp được phát triển và hưng thịnh.

Hiện nay tăng ni Phật giáo Việt Nam gồm có ba hạng: Thầy tu, thầy chùa và thầy cúng. Thầy tu thì vừa học, vừa tu và hướng dẫn phật tử cùng tu theo lời Phật dạy. Thầy chùa lo xây dựng chùa chiền, quan hệ ngoại giao mà không có nhiều thời gian tu. Thầy cúng chỉ lo việc cúng kiếng theo nghi lễ Phật giáo, hoặc theo phong tục tín ngưỡng dân gian. Việc này lại dễ mang nặng sắc thái mê tín dị đoan.

Phật dạy: Chớ nên vui niềm vui tạm bợ
Tu mà không học tu mù. Học mà không tu như đãy đựng sách

Sư tổ của chúng tôi thường dạy: “Tu mà không học tu mù. Học mà không tu như đãy đựng sách”

Như vậy việc tu và học là gắn liền với nhau. Tu có nghĩa là sửa mà sửa từ đâu? Sửa từ thân miệng ý của chúng ta. Ý nghĩ xấu hại người sửa lại ý nghĩ tốt giúp người. Miệng nói làm tổn thương người sửa lại thành từ ái hiền hòa. Thân hành động làm khổ chúng sinh sửa lại thân giúp người, cứu vật.

Vậy mà hiện nay có rất nhiều phật tử đi chùa hàng chục năm nhưng chưa hiểu về đạo Phật. Họ chưa biết nhân quả nghiệp báo là gì. Họ chưa bao giờ nghe giảng pháp và đến chùa tham dự khóa tu lần nào. Lỗi này do ai? Đó là trách nhiệm của tăng ni…

Để việc tu học của quý Phật tử tại gia đúng chính pháp hơn

Một thầy trụ trì phải là người thay Phật hoằng truyền Phật pháp. Vị thầy ấy cần giảng cho phật tử của mình hiểu đạo. Thầy ấy không chỉ đơn thuần là người trông chùa, là người thủ nhang, là người thầy cúng kiếng. Thầy ấy không nên cúng kiếng mê tín dị đoan, tránh làm suy đồi đạo đức của một nền văn hóa. Đặc biệt, hiện tượng của quyền quan liêu trong hệ thống điều hành Phật giáo cần phải được xem xét. Các vị trụ trì đều phải ý thức được vai trò trụ trì của mình là “Hoằng pháp, độ sinh”…

Vì sao Đức Phật đi khất thực?
Lời Phật dạy: Nhớ 5 điều này chăm người bệnh để họ nhanh khỏe, ta nhận được nhiều phước báo
Cư dân mạng quan tâm quanh tranh cãi về việc làm của trụ trì Chùa Ba Vàng và Chùa Giác Ngộ
Vẻ đẹp huyền ảo
Người thay Phật hoằng truyền Phật pháp

Có như vậy thì những người chưa biết đến đạo mới có thể tiếp cận với chánh đạo. Đạo Phật nhờ đó có thể phát triển lành mạnh và ý nghĩa với đời sống hơn hết.

Xem thêm:

Tu theo Phật là vào chùa lánh đời hay chứng ngộ giữa đời thế tục mới thực tu?

 

Theo Thích Đạt Ma Phổ Giác

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *