Nội dung bài sám khánh đản tụng đọc trong những ngày rằm tháng 4

Nội dung bài sám khánh đản tụng đọc trong những ngày rằm tháng 4

Những ngày cận kề rằm tháng tư, quý Phật tử gần xa đều cố gắng dành chút thời gian đến chùa hay ở nhà quỳ trước Phật đài tụng bài sám khánh đản. Trong mỗi người như sáng rõ lòng mình hơn, nhìn sâu vào cuộc đời và tự nhủ về bản thân mình. 

Sám Khánh Đản

Ðệ tử hôm nay,

Gặp ngày Khánh đản,

Một dạ vui mừng,

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam thế,

Ý nghĩa Bông hồng cài áo trong mùa báo hiếu
Chùa Hải Đức: Kiến trúc độc đáo cùng câu chuyện kỳ lạ về người cha tiền kiếp
Phật dạy: 4 nỗi khổ lớn nhất của đời người, vượt qua được thì mới mong hậu vận an nhàn, hạnh phúc

Ðiều Ngự Như Lai,

Cùng Thánh, Hiền, Tăng.

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh.

Bởi thiếu nhơn lành,

Thảy đều sa đọa;

Thượng tọa Thích Nhật Từ: 'Cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không phù hợp'
Những lời Phật dạy về chữ hiếu, con cái nhớ khắc cốt ghi tâm
Nhà có 4 thứ này là dấu hiệu của phúc - đức - lộc - phát, càng ở càng giàu

Tham sân chấp ngã,

Quên hẳn đường về,

Tình ái si mê,

Tù trong lục đạo,

Trăm dây phiền não,

Nghiệp báo không cùng,

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân,

Khái niệm “địa ngục” trong một số kinh sách Phật giáo
Ý nghĩa chắp tay trong nghi thức Phật giáo
Phước đức có bị hết hay không? Biết câu trả lời ta càng choáng váng về những việc mình đã làm

Dủ lòng lân mẫn,

Không nỡ sinh linh thiếu phước,

Nặng kiếp luân hồi,

Ðêm dài tăm tối,

Ðuốc tuệ rạng soi.

Nguyện cứu muôn loài,

Pháp dùng phương tiện.

Ta bà thị hiện.

Thích chủng thọ sinh.

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.

Ba mươi hai tướng tốt,

Vừa mười chín tuổi xuân,

Lòng từ ái cực thuần,

Chí xuất trần quá mạnh.

Ngai vàng quyết tránh,

Tìm lối xuất gia,

Sáu năm khổ hạnh rừng già,

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa.

Chứng thành đạo quả,

Hàng phục ma binh,

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.

Chúng con nguyền,

Dứt bỏ dục tình ngoan cố,

Học đòi đức tánh quang minh.

Cúi xin Phật Tổ giám thành,Từ bi gia hộ.

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Chóng thành đạo cả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(30 lần)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(3 lần)

Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)

Nam mô Ðạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

(- Bài in trong “Kinh Nhựt Tụng”. Sen vàng xuất bản – Thành Hội Phật giáo TP. HCM tái bản 1994.

– Ðối chiếu trong “Nghi thức tụng niêm” chùa Xá Lợi Thành Hội Phật Giáo TP. HCM ấn hành 1993.)

Đứng trước Phật đài tụng bài sám nguyện, xin hãy tự nhìn lại và gắng sức nhiều hơn trên con đường tu tập, thực hành chánh pháp của mình!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Xem thêm:

H.P/Phật trong tâm

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *