Năm cách tụng đọc giới bổn Pātimokkha - Thích Trung Định

Năm cách tụng giới bổn Pātimokkha – Thích Trung Định

Vào ngày 14, 15 hoặc 30, mùng 1 âm lịch thường tổ chức tụng giới bổn Ba la đề mộc xoa (Pātimokkha). Khi tụng đọc giới bổn, đại chúng thường cử một vị Tỷ kheo có tuổi đạo thâm niên, có giọng đọc trong sáng rõ ràng để tụng giới bổn cho hội chúng.

Theo giới luật nhà Phật, trước khi tụng giới phải qua việc tự kiểm thảo mình trong nửa tháng qua có vi phạm giới không. Vị Chủ tọa lễ Bố Tát hỏi Tăng chúng: “Trong nửa tháng qua, ai có phạm giới phải đứng ra tự bạch và sám hối với chúng?” Hỏi như vậy ba lần, nếu cả chúng im lặng thì tuyên bố: “Tất cả giữ giới trong sạch”, rồi mới bắt đầu tụng giới.

Theo luật tạng, đức Phật quy định năm cách tụng đọc giới bổn Pātimokkha.

1. Cách thứ nhất: sau khi tụng đọc phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe;

Niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ tát - sanh con dễ nuôi
Bài văn khấn Tết Hàn Thực 2022 chi tiết nhất
Vương quốc Phật giáo đã biến mất - Vùng Khotan cổ đại

2. Cách thứ hai: sau khi tụng đọc phần mở đầu, và tụng hết bốn giới điều Ba la di (pārajika), nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe;

3. Cách thứ ba: sau khi tụng đọc phần mở đầu, sau khi tụng hết bốn giới điều Ba la di, sau khi tụng đọc mười ba điều tăng tàn (sanghādisesa), nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe;

4. Cách thứ tư: sau khi tụng đọc phần mở đầu, sau khi tụng hết bốn giới điều Ba la di, sau khi tụng đọc mười ba điều tăng tàn, sau khi tụng đọc hai điều bất định pháp (aniyata), nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe;

5. Cách thứ năm: tức tụng đọc một cách chi tiết toàn bộ giới bổn.

Những quy tắc trong kinh doanh theo lời Phật dạy
8 con vật là đệ tử Thần Tài, vào nhà mang may mắn, đừng dại xua đuổi
Phương thức Niệm Phật của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông

Đức Phật quy định năm cách tụng đọc giới bổn Pātimokkha để cho chư vị Tỷ kheo linh hoạt thực hành tùy theo các trường hợp. Nếu gặp các trường hợp nguy hiểm từ đức vua, nguy hiểm từ trộm cướp, nguy hiểm hỏa hoạn, vì nước ngập, vì loài người, vì phi nhân, vì thú dữ, vì rắn, nguy hiểm cho mạng sống, nguy hiểm cho phạm hạnh thì đức Phật cho phép đọc tụng giới bổn một cách tóm tắt. Còn trong trường hợp không có gì nguy hiểm thì không được đọc tụng giới bổn một cách tóm tắt.

Năm cách tụng giới
Năm cách tụng giới bổn Pātimokkha

Luật tạng cũng quy định, không nên tụng đọc giới bổn Pātimokkha ở hội chúng có sự hiện diện của nam nữ cư sĩ Phật tử. Quy định này nhằm tránh sự dị nghị, cơ hiềm của Phật tử đối với chư tăng. Trong Tiểu phẩm (Culavagga) nói rằng Đức Phật cùng tham dự lễ Bố tát thuyết giới, trong khi đó có một vị Tỳ kheo giả ngồi trong hội trường lễ Bố tát, lúc đó Đức Phật đã cảnh báo nhưng vị Tỷ kheo giả vẫn ngồi yên. Lúc đó, Tôn giả Mục Kiền Liên sữ dụng thần thông dùng cánh tay túm lấy và ném vị đó ra khỏi hội trường. Từ đó trở đi, các lễ Bố tát thuyết giới được thực hiện hoàn toàn bởi các Tỷ kheo chân chín đệ tử Phật.[1]

Xem thêm nghi thức tụng giới Bố tát:

Lễ Bố tát: Nguồn gốc ngày Sóc và Vọng trong Phật giáo – Thích Trung Định

Tác giả: Thích Trung Định

Ghi chú:

[1] The Buddhist Monastic Code 2, The Patimokkha Rules, Translated & Explained by Thanissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff), The Abbot Metta Forest Monastery P.O. Box 1409, Valley Center, CA 92082 U.S.A, 1994, p. 219.

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *