Lễ Phật là pháp sám hối đặt biệt nhất

Quỳ bên Phật chỉ còn lòng kính ơn, mọi ý niệm của sự hơn thua, ganh ghét, được, mất, khen, chê không còn nữa mà chỉ còn tâm hữu tình bình đẳng yêu thương và tha thứ.

Lễ Phật là pháp sám hối đặt biệt nhất cho hành giả trong quãng đường tu hành, là pháp tiêu trừ nghiệp chướng, được chư Phật và Bồ Tát xót thương gia hộ xoa đầu.

Lòng sẽ cảm thấy bình an hơn khi đảnh lễ Bậc Chánh Giác, tâm sẽ nhẹ nhàng hơn khi quỳ bên Thế Tôn, chúng ta sẽ dâng trọn tâm nguyện và nỗi lòng của chúng sinh trong cõi ta bà đầy lo âu và sóng gió.

Tự lòng sanh tâm ăn năn và hổ thẹn, lạy một lạy lòng bài tỏ sự kính tứ trọng ơn và sám hối nghiệp chướng bao đời. Áp dụng câu lạy Phật con xin sám hối nhưng cả tâm sự của một chúng sinh kính trình lên Tam Bảo. Niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật  như muốn gởi trọn thân khẩu ý này vào bổn nguyện cứu độ của Ngài với tín, nguyện, hạnh dồn vào câu Phật hiệu cảm giác hạnh phúc vô lượng.

Nếu được lạy cả đời này và vô lượng kiếp về sau con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin được đảnh lễ tứ trọng ân, và khắp chúng sinh muôn loài.
Nếu được lạy cả đời này và vô lượng kiếp về sau con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin được đảnh lễ tứ trọng ân, và khắp chúng sinh muôn loài.

Đảnh lễ chư Bồ Tát như muốn nôi theo hạnh nguyện của các Ngài, hành Bồ Tát đạo vào đời để phục vụ người hữu duyên, tuy sẽ có lúc gặp nhiều thử thách chông gai nhưng tinh thần nhập thế vẫn không lay chuyển vì trọn tâm nguyện là tất cả vì chúng sinh thân yêu.

Vì sao Đức Phật đi khất thực?
Lời Phật dạy: Nhớ 5 điều này chăm người bệnh để họ nhanh khỏe, ta nhận được nhiều phước báo
Cư dân mạng quan tâm quanh tranh cãi về việc làm của trụ trì Chùa Ba Vàng và Chùa Giác Ngộ

Quỳ bên Phật chỉ còn lòng kính ơn, mọi ý niệm của sự hơn thua , ganh ghét, được, mất, khen, chê không còn nữa mà chỉ còn tâm hữu tình bình đẳng yêu thương và tha thứ.

Nếu được lạy cả đời này và vô lượng kiếp về sau con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin được đảnh lễ tứ trọng ân, và khắp chúng sinh muôn loài.

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *