Kinh Báo Ân Cha Mẹ

Kinh Báo Ân Phụ Mẫu: Đức Phật chỉ dạy về nghiệp báo tội bất hiếu và phương cách đền đáp song thân

Kinh Báo Ân Phụ Mẫu (tiếp) phần 5: Trích đoạn Đức Phật nói về nghiệp báo tội bất hiếu và phương cách đền đáp song thân. 

Phật mới bảo các hàng Phật tử:

Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho cha mẹ con...
Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho cha mẹ con…

Phải lắng nghe ta chỉ sau này

Chúng ngươi muốn đáp ơn dày

Phải nên biên chép kinh đây lưu truyền.

Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng

Cùng ăn năn những tội lỗi xưa

Tạo vườn tiểu cảnh tượng Phật trên sân thượng ngôi nhà ở Sài Gòn
Gia đình có 4 bảo vật này thì không hưng thịnh cũng phú quý
Hết năm là hết khổ, 3 con giáp cát tinh chiếu mệnh, cầu gì được nấy trong năm Nhâm Dần 2022

Cúng dường Tam Bảo sớm trưa

Cùng là tu phước, chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ

Mười phương Tăng đều dự lễ này

Sắm sanh lễ vật đủ đầy

Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dâng

Có đức mặc sức mà ăn: 3 con giáp càng hiền lành càng giàu sang
Văn Thù Bồ Tát - bậc Đại Trí dùng trí tuệ dẫn đường chúng sinh
Tại sao Thiên Bồng Nguyên Soái đầu thai thành lợn, hóa thân thành Trư Bát Giới?

Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ

Hoặc sanh về Tịnh Ðộ an nhàn

Ấy là báo đáp thù ân

Sanh thành dưỡng dục song thân của mình.

Phật tử phải cần chuyên trì giới

Pháp Tam Quy, ngủ giới giữ gìn

Những lời ta dạy đinh ninh

Vì sao Đức Phật nhập mẫu thai trong hình tướng voi trắng?
3 món nợ từ kiếp trước mà vợ chồng sẽ phải trả hết ở kiếp hiện tại
Đại Bi chú tiếng Việt chuẩn nhất và ý nghĩa 84 câu chú

Phải nên vâng giữ thi hành đừng sai.

Ðược như vậy mới là khỏi tội

Bằng chẳng thì ngục tối phải sa

Trong năm đại tội kể ra

Bất hiếu thứ nhứt, thật là trọng thay.

Sau khi chết, bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián cũng gọi A Tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi

Vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy

Ðốt tội nhân hết thảy thành than

Có lò nấu sắt cho tan

Rót vào trong miệng tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ

Lột thịt da đau thấu tâm can

Lại còn chó sắt cắn gang

Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân.

Ở trong ngục có giường bằng sắt

Bắt tội nhơn nằm khắp đó xong

Rồi cho một ngọn lửa hồng

Nướng quay chúng nó da phồng thịt thau.

Móc bằng sắt thương đao gươm giáo

Trên không trung đổ xuống như mưa

Gặp ai chém nấy chẳng chừa

Làm cho thân thể như dưa chín muồi.

Những hình phạt vô phương kể hết

Mỗi ngục đều có cách trị riêng

Như là xe sắt phân thây

Chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi le.

Nếu chết được, chết liền cho đỡ

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân

Ngày đêm sống chết muôn lần

Ðến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây.

Sự hành phạt tại A Tỳ ngục

Rất nặng nề ngỗ nghịch song thân

Chúng ngươi đều phải ân cần

Thừa hành lời dạy, phân trần ở trên.

Nhứt là phải kinh nầy biên chép

Truyền bá ra cho khắp Ðông Tây

Như ai chép quyển kinh nầy

Cũng bằng đặng thấy một vì Thế Tôn.

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Tùy theo phước báo lưu truyền

Chư Phật ủng hộ sở nguyền viên dung.

Cha mẹ đặng xa miền khốc lãnh

Lại hóa sanh về cảnh thiên cung

Nghe lời Phật giảng vừa xong

Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng.

Lại phát nguyện dù thân này nát

Ra bụi tro muôn kiếp chẳng nài

Dầu cho kéo lưỡi trâu cày

Ðến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên.

Ví như bị trăm ngàn dao mác

Khắp thân này bằm nát như tương

Trải trăm ngàn kiếp khôn lường

Chúng con gìn giữ như phương thuốc mầu.

Ðức A Nan âu sầu đảnh lễ

Cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh

Dễ bề truyền bá chúng sanh

Chuyên trì phúng tụng tu hành mai sau.

Phật mới bảo A Nan nên biết:

Quyển kinh này quả thiệt cao xa

Ðặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”

Cùng là “ÂN TRỌNG” thật là chơn kinh.

Các ngươi phải giữ gìn châu đáo

Ðể đời sau, y giáo phụng hành.

Sau khi, Phật dạy đành rành

Bốn hàng Phật tử tâm thành vui theo.

Cùng một lòng vâng lời Phật dạy

Và kính thành tin chắc vẹn truyền

Ðồng nhau tựu lại Phật tiền

Nhất tâm đảnh lễ, rồi liền lui ra.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần).

Đem tâm thuần thành cầu cho cha mẹ...
Đem tâm thuần thành cầu cho cha mẹ…

Xin niệm Kinh Báo Ân Phụ Mẫu nhân dịp Vu Lan và dốc lòng tu hành theo lời Phật dạy!

Xem thêm:

Phần 1: Kinh Báo Ân Phụ Mẫu: Phần Đức Phật lạy đống xương khô

Phần 2: Kinh Báo Ân Phụ Mẫu: A Nan xin Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp báo ơn cha mẹ

Phần 3: Kinh Báo Ân Phụ Mẫu: Đức Phật chỉ dạy về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ

Phần 4: Kinh Báo Ân Phụ Mẫu: Phật phân tỏ công ơn cha mẹ không thể đền đáp cho vừa

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *