Đức Phật không cứu dòng họ Thích, Tại sao?

Đức Phật thuận tình với việc vua Lưu Ly sát hại dòng họ Thích lý do tại sao?

Dòng họ Thích Ca nguồn cội của Đức Phật đã có lần bị vua Lư Ly đem quân tàn sát. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi lại câu chuyện Mục Kiền Liên xin Phật đi giải cứu dòng họ này. Tuy nhiên, Ngài đã không làm như vậy, tại sao?

Việc giết cá, tức là giết hại mạng chúng sanh, quả báo nhãn tiền, cả đời sống trong thế giới cá. Dù bạn không tự tay làm chết cá, nhưng bạn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chúng sanh. Bạn là tiền đề cho cái chết của sanh mạng chúng sanh. Sát sinh gây biết bao nhiêu oán thù. Bởi chúng yếu hơn và không có phương tiện giết lại đó thôi. Thử hỏi, bao cuộc chiến tranh xâm lược chúng ta đã trải qua có đau thương chết chóc không? Cho nên nói:

...
Câu chuyện thời Đức Phật

Nhứt thiết chúng sanh vô sát nghiệp

Hà sầu thế giới động đau binh

Vua Lưu Ly sát hại dòng họ Thích

Bài kinh Di Giáo - Lời di huấn cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn
Chuyện tượng đất cầu xin Phật Tổ làm người, nếu vượt qua khỏi vòng tròn khổ ải sẽ tiến đến bến bờ an lạc
Đời có 4 việc Đức Phật phải bó tay bất lực: Đừng phí hoài mâm cao cỗ đầy kẻo thu về tay trắng

Tại thành Xá Vệ kiếp quá khứ, có một cái hồ. Trong đó có rất nhiều cá, cá lớn cá bé cùng chung sống. Gặp mùa nắng hạn, cá mắc cạn, dân trong thành đua nhau bắt cá ăn. Lúc đó cá chúa đang lăn lóc vì quá nóng, thiếu nước. Bấy giờ có chú bé 13 tuổi ăn chay trường đến coi dân bắt cá ăn thịt hàng ngày. Chú thấy có con cá lớn bơi lóc thóc dưới sình lầy. Chú liền dùng gậy gõ trên đầu chú cá 3 cái rồi bỏ đi.

Thành Ca Tỳ La Vệ nhằm lúc Bồ tát Sĩ Đạt Ta ra đời, vương quốc Ca Tỳ La Vệ do vua Tịnh Phạn trị vì. Khi lớn lên Bồ tát Sĩ Đạt Ta đi xuất gia tu hành và thành Phật độ đời. Trong đó có hai vị đệ tử lớn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sau khi đức Phật về thăm quê hương, vua Tịnh Phạn có xây một kim tòa dành cho Phật ngồi thuyết pháp. Lúc vắng Phật, thái tử Lưu Ly lúc bấy giờ 7 tuổi trong lúc nô đùa đã leo lên kim cang Tòa. Ngư lâm quân không cho và đuổi xuống. Thái tử Lưu Ly nghe lời rời khỏi kim cang Tòa, nhưng trong lòng tức giận.

...
Đức Phật không đi giải cứu dòng họ Thích?

Khi lớn lên thái tử Lưu Ly soán ngôi vua Ba Tư Nặc lên làm vua. Nhớ lại lúc bé ngự lâm quân của nước Ca Tỳ La Vệ đuổi xô nhà vua. Ngài tức giận điều binh sĩ đánh nước Ca Tỳ La Vệ, bắt nam nữ dòng họ Thích giết sạch. Lại đem bỏ dưới hầm, bỏ đói cho đến chết. Mục Kiền Liên dùng thần thông nhìn thấy như thế quá đau lòng xin Phật đi giải cứu.

Phật dạy: “Không, đó là quả báo của dòng họ Ta phải trả. Do trong quá khứ có tội bắt cá ăn thịt như thế, dân trong thành thời ấy nay là dòng họ Thích của Ta. Còn chú bé 13 tuổi dùng gậy gõ trên đầu cá lớn ba cái chính là Ta. Cá lớn đó nay là vua Lưu Ly. Trong lúc vua Lưu Ly cất binh đánh thành Ca Tỳ La Vệ, Ta nhức đầu 3 ngày. Đó là hậu quả của Ta có gõ lên đầu cá lớn 3 cái, nên phải chấp nhận. Các ông không nên phiền muộn…”

3 kiểu người càng gặp càng không nên đối xử tử tế, 3 kiểu người phải tránh kết giao, bạn đã biết hết chưa?
Nhà có 4 phước dày: Không thịnh vượng cũng phú quý, con cháu toàn người xuất chúng
Nhân quả báo ứng: 6 nghề không nên làm để tránh tạo nghiệp, mất hết phúc lộc, kiểu gì cũng bị quả báo
Hoa sen trong đạo Bụt
Nhân nào quả nấy, chớ nên muộn phiền…

Lời bên lề:

Nhân nào quả nấy, điều này đã được kiểm nghiệm xưa nay rất nhiều. Đức Phật và cả dòng họ Thích ca của Ngài cũng không nằm ngoài quy luật đó. Cho nên quý vị hãy nhớ “Phàm làm việc gì, trước hết phải xét kỹ đến hậu quả của nó”.

Xem thêm bài viết về Đức Phật:

Đức Phật từ bi trí tuệ giáo hóa đệ tử cách ứng xử trước lời lăng mạ và kết quả

Đức Phật lý giải sự thành công hay thất bại và những lời khuyên dành cho doanh nhân

Lời Đức Phật dạy về Bốn điều không nên khinh thường

(Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 2, phẩm Đẳng Kiến, Sư Giác Quang sưu tầm năm 1973).

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *