Ðức Phật biết hết sao không nói về tương lai?

Ðức Phật biết hết sao không nói về tương lai?

Đức Phật có thiên nhãn minh, biết rõ diễn biến ở tương lai, tại sao trong Kinh t.ạng Nikāya không có đoạn nào Ngài nói về tương lai?

HỎI

Lịch sử Phật giáo trải qua nhiều sự thăng trầm, sự phân chia bộ phái, sự xuất hiện của Đại thừa… với nhiều quan điểm khác nhau, cho đến ngày nay vẫn chưa có sự thống nhất giữa các truyền thống, tông phái.

Xin hỏi, Đức Phật có thiên nhãn minh, biết rõ diễn biến ở tương lai, tại sao trong Kinh t.ạng Nikāya không có đoạn nào Ngài nói về tương lai?

15 câu nói kinh điển được mệnh danh là ‘xử thế kỳ thư’

Phải chi trong Kinh t.ạng Nikāya có đoạn Phật nói về hạnh Bồ-tát, về thân Trung ấm, về Tịnh độ, về sự phân chia bộ phái… thì hay biết mấy, đỡ cho người đời sau phải suy đoán, tranh cãi. Tôi nghĩ vậy không biết có đúng không, mong được quý Báo sẻ chia.

HIỀN HÒA

Ăn mặn có phạm tội sát sinh không?
Lý do, tác dụng và khi nào thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tăng Ni, Phật tử tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Vạn Đức

Đức Phật đã x.ác quyết 37 phẩm trợ đạo (nhất là Bát Thánh đạo) là c.ốt tủy giáo ph.áp của Ngài

ĐÁP

Bạn Hiền Hòa thân mến!

Vấn đề bất đồng, phân phái trong nhận thức giáo pháp (Dhamma) của chúng Tăng đã được Đức Phật dự báo, tiên liệu khá rõ trong Kinh tạng Nikāya (Kinh Trung bộ, kinh Làng Sāma – Sāmagāma Sutta, số 104).

Nhân chuyện Nigantha Nataputta vừa mới từ trần, trong hội chúng của ông đã khởi lên tranh chấp, đấu đá, bất đồng nên Tôn giả Ananda đã đem vấn đề này trình lên Đức Phật, thỉnh ý Ngài có những di huấn cho chúng Tăng về sau để không tranh chấp, bất hòa, phân phái.

Bấy giờ, Thế Tôn đã đúc kết tinh túy giáo ph.áp của Ngài bao gồm trong 37 phẩm trợ đạo, hiện tất cả đệ t.ử đều tùy thuận, không có bất đồng hay chống trái gì về giáo ph.áp này.

Đức Phật hỏi "Đời người dài bao lâu", câu trả lời của 1 môn đồ khiến nhiều người giật mình
Bệnh tật đầy mình đến tìm Đức Phật, người đàn ông giật mình khi Ngài chỉ rõ 5 nguyên nhân
10 bài học từ những lời dạy của Đức Phật: Để không tổn thọ, hãy nhớ kỹ điều số 7

Sám Giác Linh Tống Táng nguyện cho người quá cố được nương nhờ cửa Phật

Tôn giả Ananda cũng x.ác quyết: “Bạch Thế Tôn, những ph.áp Thế Tôn dạy cho con với thượng trí, như Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy Bồ-đề phần, Thánh đạo tám ngành, con không thấy cho đến hai Tỷ-kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau”.

Tuy nhiên liền sau đó, bằng tuệ giác siêu việt, Thế Tôn đã cẩn trọng lưu ý: “Này Ananda, sự tranh luận khởi lên giữa Tăng chúng về con đường (magga) hay về đường hướng tu hành (patipada), sự tranh luận ấy mới đưa đến bất an cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài Trời, loài Người” (Sāmagāma Sutta).

Đức Phật đã chỉ rõ bốn sự có thể gây tranh cãi “Tránh sự khởi lên do tranh luận, tránh sự khởi lên do chỉ trích, tránh sự khởi lên do phạm giới tội, tránh sự khởi lên do trách nhiệm” và “Có bảy d.iệt tránh ph.áp này để giải quyết d.iệt trừ các tránh ph.áp thỉnh thoảng khởi lên”.

Mặt khác, Ngài đã chỉ rõ có sáu căn bản tranh chấp “Phẫn nộ, t.ật đố, xan tham, xảo trá, á.c d.ục, chấp thủ”, tu tập sáu ph.áp khả niệm “an trú từ thân ngh.iệp, an trú từ khẩu ngh.iệp, an trú từ ý ngh.iệp, san sẻ các lợi dưỡng, sống thành tựu những giới lu.ật, thành tựu tri kiến thánh thiện đưa đến xuất ly” sẽ tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất.

Kinh t.ạng Nikāya là kinh điển của Phật giáo Theravāda (một trong 18 bộ phái Phật giáo, phái này từ Ấn Độ du nhập vào Tích Lan khoảng thế kỷ thứ III trước Tây lịch).

Cầu siêu cho chân linh các bậc tiền bối lập làng nhân dịp tết Thanh Minh ở Quảng Bình
Bí ẩn ngôi chùa tưởng nhớ vị thiền sư chịu hàng ngàn con đỉa hút máu giúp dân canh tác
Những bằng chứng cho thấy luân hồi là có thật

Theo các nhà nghiên c.ứu Phật học, Kinh t.ạng Nikāya được xem là gần với lời Phật dạy nhất. Tuy vậy, Kinh t.ạng Nikāya cũng có đặc điểm hình thành, ghi chép và phát triển riêng, không nguyên thủy hoặc nguyên chất tuyệt đối như nhiều người vẫn nghĩ.

Đọc Kinh t.ạng Nikāya, nếu tinh ý sẽ nhận ra Đức Phật đã nói khá nhiều về:

1. Hạnh Bồ-tát (các chuyện tiền thân trong Jàtaka),

2. Thân Trung ấm (Kinh Trung bộ, Đại kinh Đoạn tận ái, số 38, Đức Phật đã x.ác quyết rằng: Này các Tỳ-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm [Gandhabba] có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình.

Kinh Tương ưng [S.ii.11], Này các Tỳ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh [Sambhavesīnaṃ].

Kinh Tiểu bộ, kinh Từ bi, Các loài sẽ được sanh [Sambhavesī]),

3. Cõi Tịnh độ (Trong kinh điển Pāli, Tịnh độ là Suddhāvāsa. Có tất cả 5 cõi Tịnh độ, nằm trong 16 cõi Phạm thiên Hữu sắc, và là chỗ tái sanh của các bậc Bất lai, Thánh A-na-hàm),

4. Sự phân chia bộ phái (Kinh Trung bộ, Sāmagāma Sutta).

Như vậy, tranh luận và tranh chấp trong vấn đề liên hệ đến Thánh đạo và con đường tu tập Thánh đạo trong chúng Tăng (dẫn đến phân phái) đã được Thế Tôn dự báo khi còn tại thế.

Đức Phật đã x.ác quyết 37 phẩm trợ đạo (nhất là Bát Thánh đạo) là c.ốt tủy giáo ph.áp của Ngài cùng với các ph.áp để d.iệt trừ tranh cãi. Nên những gì cần thì Đức Phật đã nói hết.

Vấn đề là trách nhiệm của hàng đệ t.ử Phật, cần phải học tập để hiểu rõ và thực hành đúng Chánh ph.áp.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN/Giacngo.vn

Xem thêm:

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *