8 Điều đáng tiếc nhất trong đời người, nên đọc qua một lần để thêm trân quý sinh mệnh của mình hơn

Cúng dường cho người trì giới được phước lớn, Đức Phật dạy làm việc rất nhỏ này cũng có phúc báo

Trong kinh Tạp A Hàm số 95 nói đoạn Đức Phật phân giải với Bà La Môn về việc ngài có nói chỉ nên cúng dường cho Ngài và đệ tử của Ngài không. Trong khi giảng giải, Đức Phật còn nói đến một hành động rất nhỏ mà được phước đức.

Người tu từ thời Thế Tôn cho đến tận ngày nay đều không làm ra của cải mà sống dựa vào tín thí. Hàng tín đồ vừa kính lại vừa thương người tu hành nên nhín bớt phần tiêu dùng của mình để dâng cúng nhằm tích lũy phước báo về sau.

Người tu nhận thí cũng tùy phước duyên mà được nhiều ít khác nhau. Với những người chưa thực sự thiểu dục tri túc, chưa nhận rõ trọng trách của người thọ thí, nhất là tâm phân biệt còn nặng nề thì cái sự cho và nhận kia cũng lắm nhiêu khê, đôi khi khiến cho nói năng và hành xử của người xuất gia nhuốm màu cạnh tranh của thế tục.

“Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn Sanh Văn đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn thăm hỏi sức khỏe nhau, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng:

– Bạch Cù-đàm, tôi nghe Ngài nói rằng: Chỉ nên cúng dường cho Ta, không nên cúng dường cho người khác. Cúng dường cho Ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho người khác mà được quả báo lớn. Nên cúng dường cho đệ tử của Ta, không nên cúng dường cho đệ tử người khác. Cúng dường cho đệ tử của Ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho đệ tử của người khác mà được quả báo lớn.

Bạch Cù-đàm, thế nào, những lời nói ấy có phải là lời nói thật chăng? Chẳng phải là hủy báng Cù-đàm chăng? Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp, không bị người khác dùng đồng pháp đến quở trách chăng?

Phật bảo Bà-la-môn:

Ý nghĩa Bông hồng cài áo trong mùa báo hiếu
Chùa Hải Đức: Kiến trúc độc đáo cùng câu chuyện kỳ lạ về người cha tiền kiếp
Phật dạy: 4 nỗi khổ lớn nhất của đời người, vượt qua được thì mới mong hậu vận an nhàn, hạnh phúc

– Người nào nói những lời như vậy là hủy báng Ta; không nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp, bị người khác dùng đồng pháp đến quở trách.

Đức Phật nói kinh với Bà La Môn
Đức Phật nói kinh với Bà La Môn

Vì sao? Vì Ta không nói như vầy: Nên cúng dường cho Ta, không nên cúng dường cho người. Cúng dường cho Ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho người khác là được quả báo lớn. Nên cúng dường cho đệ tử của Ta, cúng dường cho đệ tử của Ta sẽ được quả báo lớn. Không phải cúng dường cho đệ tử của người khác mà được quả báo lớn.

Nhưng này Bà-la-môn Ta nói như vầy, những lời nói như trên sẽ tạo ra hai thứ chướng ngại: Chướng ngại cho việc cúng dường của người thí chủ và làm chướng ngại cho người nhận đồ cúng dường.

Này Bà-la-môn, cho đến bất cứ người nào, chỉ cần đem thức ăn trong khi rửa bát chén còn lại, đổ ở trên đất sạch, khiến cho những sanh vật nơi đó được sự lợi lạc, thì Ta nói những người đó đã được vào cửa phước rồi. Huống chi là bố thí cho con người. Này Bà-la- môn, tuy nhiên Ta cũng nói, người nào cúng dường cho người trì giới, quả báo đó sẽ không đồng với sự bố thí cho người phạm giới.
Bà-la-môn Sanh Văn bạch Phật rằng:

– Thưa Cù-đàm, đúng vậy, tôi cũng nói như vậy, cúng dường cho người trì giới sẽ được quả báo lớn, chứ không phải cúng dường cho người phạm giới.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:

Thượng tọa Thích Nhật Từ: 'Cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không phù hợp'
Những lời Phật dạy về chữ hiếu, con cái nhớ khắc cốt ghi tâm
Nhà có 4 thứ này là dấu hiệu của phúc - đức - lộc - phát, càng ở càng giàu

Hoặc đen, hoặc trắng tinh

Hoặc đỏ, hoặc có màu

Màu tạp cùng vàng ròng

Thuần vàng cùng màu xám

Những trâu cái như vậy

Trâu con đẹp đẽ này

Đầy đủ sức cường tráng

Khái niệm “địa ngục” trong một số kinh sách Phật giáo
Ý nghĩa chắp tay trong nghi thức Phật giáo
Phước đức có bị hết hay không? Biết câu trả lời ta càng choáng váng về những việc mình đã làm

Khéo huấn luyện, đi nhanh

Chỉ khiến chuyên chở nặng

Không hỏi màu sắc nó

Con người cũng như vậy

Tùy thuộc vào nơi sanh

Sát-lợi, Bà-la-môn

Tỳ-xá, Thủ-đà-la

Hạ tiện Chiên-đà-la

Nơi sanh thảy không đồng

Giả sử giữ tịnh giới

Lìa gánh nặng phiền não

Người yêu sắp cưới đột nhiên quyết định đi chùa xuất gia, tôi nên làm gì?
Cúng dường người trì giới sẽ được phước lớn

Thuần nhất tu phạm hạnh

A-la-hán lậu tận

Đấng Thiện Thệ trong đời

Cúng các Ngài, quả lớn

Người ngu không trí tuệ

Chưa từng nghe Chánh pháp

Cúng kia không quả lớn

Vì không gần bạn lành

Nếu gần thiện tri thức

Như Lai cùng Thanh văn

Tín tịnh nơi Thiện Thệ

Căn sanh, lực kiên cố

Sẽ đi về đường lành

Sanh vào dòng tôn quý

Cứu cánh Bát-niết-bàn

Đại Tiên nói như vậy.

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ cáo lui”.

(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 95)

Lời bàn:

Pháp thoại cho thấy, ngay cả Thế Tôn cũng bị đời buông lời dị nghị, rằng Ngài kêu gọi mọi người nên cúng dường cho Ngài và các đệ tử để có phước quả lớn. Thế Tôn đã kịp thời phủ chính “Ta không nói như vầy”. Ngài cũng khuyến cáo những đồn đoán và dị nghị kiểu như vậy sẽ tạo ra chướng ngại cho thí chủ cũng như người nhận sự cúng dường, đồng thời xác quyết “người nào cúng dường cho người trì giới, quả báo đó sẽ không đồng với sự bố thí cho người phạm giới”.

Xem thêm:

Hãy làm chủ nghiệp lực của chúng ta bằng những suy nghĩ, hành động và lời nói tích cực

Quảng Tánh

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *