Có nên thờ Bồ-tát Địa Tạng tại tư gia?

Theo giáo điển Phật giáo Bắc tông, Bồ-tát Địa Tạng có công hạnh vĩ đại nguyện cứu độ hết chúng sinh trong địa ngục mới thành Phật (Địa ngục vị không thệ bất thành Phật/ Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ-đề).

Hình tượng Bồ-tát Địa Tạng được Phật tử quy kính

Hình tượng Bồ-tát Địa Tạng được Phật tử quy kính

Y cứ đại nguyện này, Ngài được tôn xưng giáo chủ cõi U minh (cõi giới tối tăm nhiều đau khổ). Dân gian tin tưởng Ngài là giáo chủ thống lĩnh cõi âm nên thường thờ Bồ-tát Địa Tạng trong nghĩa địa và các nhà thờ cúng những vong linh.

Ngoài hạnh nguyện cứu độ chúng sinh trong địa ngục, Bồ-tát Địa Tạng còn tượng trưng cho bản tâm, tạng thức. Tâm như đất bao gồm nhiều tính chất như cứng chắc, sâu dày, rộng lớn, dung chứa hết thảy (Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng). Tâm địa này hàm chứa hết thảy các pháp. Tu tập theo hạnh nguyện Địa Tạng là cứu độ hết chúng sinh trong tâm, chuyển thức thành trí, ngay đó thành Vô thượng Bồ-đề.

Và như thế, học theo hạnh Bồ-tát Địa Tạng, cứu độ hết thảy chúng sinh tâm phiền não tự bao đời cất chứa trong tạng thức, chuyển thức thành trí, là tiến trình chứng đắc Phật quả. Phật tử nên hiểu và thờ Bồ-tát Địa Tạng để học theo công hạnh Ngài theo tinh thần này. Còn việc hiểu Bồ-tát Địa Tạng chuyên cứu độ cõi âm, thờ Ngài thì các vong linh sẽ đi theo quấy phá chỉ là tín niệm dân gian.

Nên thờ Bồ-tát Địa Tạng để học theo hạnh Ngài là điều nên làm. Nếu chưa hội đủ duyên lành để thỉnh Tăng (Ni) làm lễ an vị tượng Bồ-tát, bạn có thể tự an vị rồi phụng thờ.

Khái niệm “địa ngục” trong một số kinh sách Phật giáo
Ý nghĩa chắp tay trong nghi thức Phật giáo
Phước đức có bị hết hay không? Biết câu trả lời ta càng choáng váng về những việc mình đã làm

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *