Chàng trai cứu mẹ

Chàng trai cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ nghiệp sát sanh nhờ tu nhiều thiện phước

Cứu giúp cha mẹ thoát khỏi đường khổ là tấm gương hiếu hạnh của nhiều người con Phật. Chàng trai hiếu hạnh này xưa kia đã cứu mẹ ra khỏi quả nghiệp sát sanh. Mỗi người mỗi nghiệp, nhưng nghiệp ấy có thể tiêu trừ nhờ phúc báo. Câu chuyện của Quang Mục là một cách để bạn tham khảo.

Trong Kinh Địa Tạng, phẩm Nghiệp Cảm của chúng sanh, thứ tư: “…Có vị La Hán cảm thương lòng tốt của Quang Mục muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục, bèn nhập định quan sát. Vị ấy thấy mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác, vô cùng khổ sở.

Vị La Hán hỏi Quang Mục:

...
Ngươi phải chí thành niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng…

– “Thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì, mà nay phải ở trong đường ác, chịu cực khổ như thế?”

Quang Mục thưa:

– “Tánh thân mẫu con chỉ thích ăn cá, ba ba, cùng trứng và con của các loài ấy. Hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn. Nếu tính đếm số sanh mạng đó thì đến hơn nghìn muôn. Thưa Tôn Giả từ mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân?”

Phản ứng của Đức Phật khi nhận được quả lựu ăn dở khiến mọi người bất ngờ
10 dấu hiệu chứng tỏ bạn có duyên với Phật
Nhìn lại những hình ảnh hiếm hoi về Chùa Hương năm 1927

Vị La Hán xót thương bèn lập phương tiện khuyên Quang Mục:

– “Ngươi phải chí thành niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng, thì kẻ còn cùng người mất đều được phước báo!”

Quang Mục nghe xong, liền từ bỏ những thứ yêu thích. Ông phát tâm vì mẹ mà tô vẽ tượng Phật để thờ cúng. Và lại đem lòng cung kính, khóc thương chiêm lễ. Bỗng đến giữa khuya thì mộng thấy thân Phật, sắc vàng sáng chói, như núi Tu Di. Ngài phóng ánh sáng lớn mà bảo với Quang Mục rằng: “Chẳng bao lâu nữa thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói”.

Do làm nhiều điều phước báu cứu mẹ, nên mẹ của Quang Mục lúc mãn mười ba tuổi. Khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thọ sanh làm người Phạm Chí sống lâu trăm tuổi. Sau khi hết báo thân ấy, sẽ được sanh về cõi nước Vô Ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể. Sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhơn thiên số nhiều như cát sông Hằng”

Bài kinh Di Giáo - Lời di huấn cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn
Chuyện tượng đất cầu xin Phật Tổ làm người, nếu vượt qua khỏi vòng tròn khổ ải sẽ tiến đến bến bờ an lạc
Đời có 4 việc Đức Phật phải bó tay bất lực: Đừng phí hoài mâm cao cỗ đầy kẻo thu về tay trắng
Thế nào là trung thành trong Phật giáo?
Có thể cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ nghiệp sát sanh nhờ tu thiện phước

Mẹ của Quang Mục tuy không làm nghề chài lưới, nhưng ham thích sát sanh hại mạng cá quá nhiều. Khi chết bà bị sa đọa địa ngục và yểu số. Do Quang Mục biết tu làm nhiều việc phước thiện cúng dường tượng Phật. Lại cầu cho mẹ được thác sanh vào nhà Phạm Chí sống lâu giàu có. Chắc chắn là điều khó làm, nhưng Quang Mục làm được nên cứu được mẹ ra khỏi cảnh khổ của nghiệp sát sanh.

Lời bên lề

Chàng trai cứu mẹ
Tôn kính cha mẹ, hãy học cách báo ân

Cha mẹ chúng ta có lỡ tạo nghiệp sát sanh không? Chúng ta sẽ làm gì để cứu giúp cha mẹ mình tiêu trừ nghiệp ác? Khi cha mẹ còn sống, nên khuyên răn cha mẹ hướng về thiện tâm, làm nhiều việc tốt. Nếu cha mẹ đã mất đi rồi cũng không có nghĩa không còn cơ hội báo ân cha mẹ nữa. Nhất tâm cầu Phật có thể siêu độ cho cha mẹ, lại đem đến quả thiện lành cho bản thân. Thật đáng thực hiện!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xem thêm:

3 kiểu người càng gặp càng không nên đối xử tử tế, 3 kiểu người phải tránh kết giao, bạn đã biết hết chưa?
Nhà có 4 phước dày: Không thịnh vượng cũng phú quý, con cháu toàn người xuất chúng
Nhân quả báo ứng: 6 nghề không nên làm để tránh tạo nghiệp, mất hết phúc lộc, kiểu gì cũng bị quả báo

Ngư dân đánh cá có nên chuyển nghề và sám hối tội sát sanh?

5 món “của cải” vô giá nhất định cha mẹ phải truyền lại cho con cái

Sưu tầm

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *