Cách n.iệm Phật trước khi ngủ: Nhất tâm ni.ệm Phật

Nhất tâm là chỉ có một tâm ni.ệm Phật. Nếu nhắm mắt liền quên thì ni.ệm Phật như vậy dù có ni.ệm một vạn năm cũng vô ích.

Ni.ệm Phật giúp cho tâm m.ê muội trở nên trong sáng

Tâm chúng ta bị vô minh làm m.ờ đ.ụ.c, chẳng khác gì nước bị bùn nhơ làm ngầu đ.ục. Muốn cho nước đ.ục kia hóa ra trong, không có phương pháp nào hay hơn là gia một chút phèn vào, thì các chất dơ bẩn ngầu đ.ục kia dần dần lắng xuống, bấy giờ nước đ.ục trở nên trong sạch. Phương pháp ni.ệm Phật cũng vậy, có công năng trừ ph.á cá.c vọng ni.ệm đen tối ở nơi tâm của chúng ta, làm cho tâm m.ê muội, mờ á.m trở nên sáng suốt, chẳng khác gì chất phèn làm cho nước trở nên trong vậy.

N.iệm Phật công đức lại còn to lớn hơn nữa, vì một câu ni.ệm Phật có thể gồm thâu cả 3 t.ạng k.inh điển, hết thảy th.ần chú, cùng là các pháp viên đốn, như tham thiền, quán tưởng v.v…

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: “Sau khi Phật nhập diệ.t , về thời kỳ m.ạt pháp, đến kiếp ho.ại, các kinh sẽ bị ti.êu di.ệt hết, chỉ còn kinh Di-Ðà lưu truyền lại độ trăm năm rồi cũng di.ệt luôn. Lúc bấy giờ chỉ còn một câu ni.ệm Phật gồm 6 chữ “Nam mô A-Di-Ðà Phật”, mà đủ năng lực đưa chúng sanh về cõi “Cực-Lạc”.

Lời Phật nói không sai, bằng chứng là có nhiều nhân vật chuyên trì một câu ni.ệm Phật, mà biết được ngày giờ và thấy được điềm lành trước khi vãng sanh.

Ba pháp môn tụng kinh, trì chú, ni.ệm Phật, tuy không đồng mà kết qủa đều thù thắng. Phật t.ử có thể tùy theo trình độ, hoàn cảnh của mình mà tu một, hai hay cả ba pháp ấy. Thí dụ như người biết chữ và mạnh khoẻ, công ăn việc làm hằng ngày không bận rộn lắm, thì nên tụng kinh, trì chú, ni.ệm Phật đủ cả ba pháp môn. Còn người tuổi già, sức yếu, mắt mờ, răng rụng, miệng lưỡi phều phào, thân thể mỏi mệt, nếu t.ụng k.inh , trì chú không nổi, thì phải chuyên tâm ni.ệm Phật, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng phải ni.ệm Phật. Nhưng các Phật t.ử nên nhớ, khi miệng tụng kinh, t.rì chú, niệ.m Phật, tay gõ m.õ, đá.nh chuông, lần chuỗi, thì tâm trí phải gột rửa hết bao ý nghĩ bất chính, những ha.m muốn đê hè.n, và tạc vào tâm trí hình ảnh của Ðấng Từ Bi. Rồi phải noi gương Ngài, mở lòng thương rộng lớn, nghĩ đến nỗi thống kh.ổ của muôn loài và phát nguyện đem sức mình ra, ban vui c.ứu k.hổ cho tất cả. Ðến khi thôi tụng n.iệm, trở lại tiếp xúc việc đời, thì phải làm thế nào cho những hành động của mình cũng được từ bi như tư tưởng và lời nói của mình vậy.

Cách n.iệm Phật trước khi ngủ: Nhất tâm n.iệm Phật

Trích yếu sách T.ử Bách Lão Nhân Tập của đại sư T.ử Bách Ðạt Quán đời Minh:

“Nhất tâm là chỉ có một tâm ni.ệm Phật. Nếu nhắm mắt liền quên thì ni.ệm Phật như vậy dù có ni.ệm một vạn năm cũng vô ích! Cần phải trong lúc ngủ cũng ni.ệm Phật chẳng gián đoạn thì mới có phần thoát kh.ổ nổi!

Ăn mặn có phạm tội sát sinh không?
Lý do, tác dụng và khi nào thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tăng Ni, Phật tử tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Vạn Đức

Nếu trong giấc ngủ chẳng ni.ệm Phật được, quên m.ất đi thì khi mở mắt ra liền buồn khóc, nhỏm dậy ngay, đến ngay trước đức Phật dập đầu đến chảy cả m.áu, hoặc ni.ệm ngàn tiếng, vạn tiếng, dốc cạn hết sức chính mình mới thôi. Làm như thế chừng hai ba chục lần thì tự nhiên trong khi ngủ m,ê mệt, ni.ệm Phật cũng chẳng bị gián đoạn.

Người đời ni.ệm Phật hoặc là hai, ba chục năm hoặc suốt đời n.iệm Phật mà đến lúc lâm chung lại thành vô dụng là do lúc ngủ nghỉ chẳng hề có ý ni.ệm nhớ đến Phật. Người sống như đang tỉnh, người ch.ết như mộng; bởi vậy, người nào trong mộng vẫn ni.ệm Phật thì lúc lâm chung tự nhiên chẳng loạn vậy! Muốn khám nghiệm một cách chính xá.c xem mình ni.ệm Phật có chơn thật hay không thì chỉ cần quan s.á.t lúc mình hoan hỷ và phiền n.ão thì biết rõ ràng ngay là Tâm mình chơn thật hay giả dố.i.

Ðại để, người Chơn Tâm Ni.ệm Phật dù là lúc hoan hỷ hay ph.iền n.ão thì tất nhiên vẫn “Ni.ệm Ni.ệm chẳng gián đoạn vì ph.iền n.ão chẳng lay động người đó nổi, hoan hỷ cũng chẳng lay động người đó được” Phiền n.ão lẫn hoan hỷ đều đã chẳng lay động nổi người đó thì trong cảnh sanh t.ử sẽ tự nhiên chẳng ho.ảng s.ợ. Nay người ni.ệm Phật vừa mới gặp phải chút vui mừng, giận hờn đã vứ.t A Di Ðà Phật ra sau ót thì sao mà ni.ệm Phật được linh nghiệm cơ chứ?

Nếu làm theo cách ni.ệm Phật của tôi, thật sự có thể chẳng quên m.ất câu A Di Ðà Phật trong lúc yêu gh.ét, thế mà chẳng được lợi ích gì trong cuộc sống hằng ngày cũng như khi lâm chung chẳng được vãng sanh thì cái lưỡi của tôi ắt sẽ bị g.ãy n.át vậy!

Nhận định: Pháp này rất diệu, muốn khám nghiệm “Tâm Ni.ệm Phật” là chơn thật hay giả d.ối chỉ cần xét trong lúc hoan hỷ hay ph.iền n.ão. Nếu như trong giấc ngủ, việc ni.ệm Phật bị gián đoạn thì hãy nên dũng mãnh tinh tấn làm theo cách này thì hiện tại sẽ được lợi lạc, lâ.m ch.ung tự được vãng sanh”.

niem phat khi ngu 1

Tịnh tâm khi ngủ

Trước hết quí vị phải nhập Tâm được câu: Kinh Quán Âm dưới đây.Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Quán Tự Tại Đại Bồ T.át Ma Ha T.át.

Đức Phật hỏi "Đời người dài bao lâu", câu trả lời của 1 môn đồ khiến nhiều người giật mình
Bệnh tật đầy mình đến tìm Đức Phật, người đàn ông giật mình khi Ngài chỉ rõ 5 nguyên nhân
10 bài học từ những lời dạy của Đức Phật: Để không tổn thọ, hãy nhớ kỹ điều số 7

Khi quí vị và các bạn đã nhập Tâm được câu Kinh trên chúng ta có thể tiến hành thực tập ngay trước khi ngủ.

Yêu cầu: Không luyện tập trong tình trạng s.ay x.ỉn b.ia r.ượu. Động tác: Mặc quần áo vừa đủ ấm, nằm ngay ngắn trên giường, hay tay để lỏng tự nhiên dọc thân. Dùng mũi hít thật sâu khí vào bụng (hít đúng sẽ thấy bụng dưới căng cứng là được) kế ngay đó thở phào hết khí từ trong bụng ra bằng miệng. Quan trọng: không thở quá chậm và quá gấp mà thở tự nhiên. Lập lại đúng 3 lần: hít bằng mũi – thở ra bằng miệng. Khi chút hết khí từ bụng qua miệng chúng ta có cảm tưởng như mình đã tự nguyện chút hết những vui buồn, mệt nhọc… trong ngày. Vẫn nằm ngay ngắn, mắt từ từ nhắm lại, và lúc này dùng ý ni.ệm để đọc thầm câu Kinh Quán Âm đã học nhập Tâm.

Lưu ý: Không cần đọc to (làm người khác bị ảnh hưởng), lúc đầu chưa quen có thể nhẩm thầm bằng miệng, khi đã quen và nhập Tâm chỉ cần tụng thầm từ Tâm tụng ra.

Với những người mới luyện tập thường xảy ra những ý n.iệm sau:

a. Càng tụng càng thấy Tâm loạ.n độngb.Tụng Kinh với ý niệ.m cầu mong cho mình chóng ngủc.Tụ.ng được một hai hồi đã thấy nản, không muốn t.ụng nữa.Vừa tụ.ng vừa suy nghĩ liên miên. Tụng nhưng nảy sinh hoài nghi câu Kinh không có tác dụng.

Biện pháp kh.ắc c.hế

Như đã đề cập khi chúng ta hít khí vào từ mũi và thở phào ra bằng miệng là chúng ta đã tự tâm muốn chút bỏ tất cả những phiền n.ão trong ngày để tìm cho mình một giấc ngủ ngon giấc, như vậy việc chúng ta không thể đi ngay vào giấc ngủ là do chúng ta cố tình để cho tâm mình loạn động, từ đó cứ mải m.ê đeo đuổi theo những cảnh loạn động x.ảy ra mãi không ngừng, trong khi đó bản tâm của con người vốn dĩ thanh tịnh.

Cầu siêu cho chân linh các bậc tiền bối lập làng nhân dịp tết Thanh Minh ở Quảng Bình
Bí ẩn ngôi chùa tưởng nhớ vị thiền sư chịu hàng ngàn con đỉa hút máu giúp dân canh tác
Những bằng chứng cho thấy luân hồi là có thật

Theo k.inh ng.hiệm đúc kết: thông thường khi chúng ta nhập Tâm được câu Kinh và nhất tâm tụng (tụng thầm) câu Kinh trên thì trong khoảng thời gian từ 3-5 phút tự trong ý ni.ệm của chúng ta sẽ thấy tiếng câu Kinh vang lên từ trong Tâm ngày càng tròn-sáng và nếu cứ tiếp tục tụng thì ý n.iệm tròn-sáng đó ngày một rõ dần và chúng ta sẽ có một cảm giác người mình tự nhiên nhẹ dần và lâng lâng (như đang bay trong khoảng không) cho tới khi ta ngủ đi lúc nào không hay biết.

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *