C.úng l.ễ mùng 1 tháng CÔ H.ỒN rất qu.an trọng, đây mới là cách chuẩn bị và văn khấn chuẩn nhất mùng 1 tháng 7 âm

C.úng l.ễ mùng 1 tháng CÔ H.ỒN rất qu.an trọng, đây mới là cách chuẩn bị và văn khấn chuẩn nhất mùng 1 tháng 7 âm

Xin giới thiệu tới bạn đọc tham khảo cách sắm l.ễ, bài văn khấn c.úng mùng 1 tháng 7 âm (c.úng mùng 1 tháng cô h.ồn)

Tháng 7 thường được gọi là tháng cô h.ồn. Các gia chủ thường cúng mùng 1 tháng 7 rất chu đáo, cẩn thận để mong Tổ tiên ở dưới âm được nhẹ nhàng và con cháu nơi dương gian có cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Xin giới thiệu bạn đọc tham khảo cách sắm l.ễ, bài văn khấn c.úng mùng 1 tháng 7 âm (mùng 1 tháng cô h.ồn).

Nếu gia chủ c.úng mùng 1 như mọi ngày rằm khác, không phải kèm c.úng cô h.ồn, thì cách sắm lễ cú.ng ngày mùng 1 tháng 7 cũng như những ngày đầu tháng khác, thường gồm:

3 bài văn khấn mùng một tại nhà hay nhất và những điều bạn cần biết về lễ cúng đầu tháng

Hương hoa

Trầu rượu

Nước

Hoa quả.

Bài văn khấn c.úng ngày mùng 1 tháng 7:

Trước khi c.úng gia tiên, phải cúng ông Công trước.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………Ngụ tại: ………………………………

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa l.ễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hư.ơng thơm dâng lên trước á.n.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước á.n, chứng giám lòng thành, thụ hưởng l.ễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con l.ễ bạc tâm thành, trước á.n kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Nếu c.úng mùng 1 tháng cô h.ồn thì cần sắm lễ:

– Tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ.

– Tiền chúng sinh (tiền trinh), hoa, quả 5 loại 5 mầu (ngũ sắc).

– Bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc.

– Kẹo bánh. Tiền mặt (tiền thật, các loại mệnh giá).

– Nếu c.úng thêm cháo thì thêm mâm gạo muối (5 bát, 5 đôi đũa hoặc thìa)

– 12 cục đường thẻ .

– Mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm )

– Nước : 3 chun (hay 3 ly nhỏ ), 3 cây nhang , 2 ngọn nến nhỏ.

Chú ý: Không c.úng xôi, gà. Khi rải tiền vàng ra mâm, để 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng từ 3-5-7 cây hương. Bày lễ và cúng ngoài trời.

Văn khấn c.úng cô h.ồn

KÍNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH

Hôm nay ngày………….Chúng con tên…………..

Ở tại số nhà (địa chỉ):…………………………………………

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng.

Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Kính thỉnh:

Cô h.ồn xuất tại côn lôn

Ở tam kì nghiệp,cô h.ồn vô số

Những là mãn giả hằng hà

Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn nhỏ

Ôi! Â.m l.inh ơi, cô h.ồn hỡi

Sống đã chịu một đời phiền não

Ch.ết lại nhờ hớp cháo lá đa

Thương thay cũng phận người ta

Kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu

Đàn c.úng thí vâng lời phật dạy

Của có chi, bát nước nén nhang

Cũng là manh áo thoi vàng

Giúp cho làm của ăn đàng thăng thiên

Ai đến đây dưới trên ngồi lại

Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu

Phép thiêng biến ít thành nhiều

Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh

Phật hữu tình từ bi tế độ

Chớ ngại rằng có có không không

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng

Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

Chân ngôn biến thực: Nam mô tát phạt đát tha nga đa, phà lồ chí đế á.n tam bạt ra, tam bạt ra hồng ( 3 lần)

Chân ngôn c.úng dường: Á.n nga nga nẵng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng (3 lần).

Xem thêm

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *