Bài khấn Lễ Tắm Phật tại tư gia

Mỗi năm mùa Phật đản lại đến, công việc trang trí Lễ đài Phật đản tại tư gia xong, Phật tử cũng làm lễ tắm Phật như ở chùa. Sau đây là bài khấn Lễ Tắm Phật tại tư gia dành cho Phật tử.

Trước khi thực hiện nghi thức, hành giả trì tụng nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải trang nghiêm. Khi ngồi, đứng phải giữ thân cho ngay thẳng. Lúc lạy hay quỳ phải giữ thân đoan nghiêm. Miệng tụng đọc âm thanh vừa đủ nghe. Phải thể nhập được những ý nghĩa trong từng lời khấn à ứng dụng, thực hành trong đời sống để an lạc và thảnh thơi của mình và tha nhân.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nên khuyến khích Phật tử thực hiện nghi lễ tại nhà và tham dự khóa lễ trực tuyến do các chùa thực hiện.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nên khuyến khích Phật tử thực hiện nghi lễ tại nhà và tham dự khóa lễ trực tuyến do các chùa thực hiện.

 

BÀI KHẤN LỄ TẮM PHẬT TẠI TƯ GIA MÙA PHẬT ĐẢN 2565

NGUYỆN HƯƠNG

Phản ứng của Đức Phật khi nhận được quả lựu ăn dở khiến mọi người bất ngờ
10 dấu hiệu chứng tỏ bạn có duyên với Phật
Nhìn lại những hình ảnh hiếm hoi về Chùa Hương năm 1927

(Đánh 3 tiếng chuông, 2 tay cầm 3 cây hương dâng ngang trán, quỳ đọc:)

Xin cho khói trầm thơm,

Kết thành mây năm sắc,

Dâng lên khắp mười phương,

Cúng dường vô lượng Phật,

Vô lượng chư Bồ Tát,

6 loại phúc đức Đức Phật luôn vun bồi
Ý nghĩa của câu Ta bà ha ở cuối các các câu thần chú
Giải mã ý nghĩa của tượng đức Quan Âm nghìn tay nghìn mắt

Cùng các thánh hiền Tăng,

Nơi pháp giới dung thông,

Kết đài sen rực rỡ,

Nguyện làm kẻ đồng hành,

Trên con đường Giác ngộ,

Xin mọi loài chúng sinh,

Từ bỏ cõi lãng quên,

3 kiểu người càng gặp càng không nên đối xử tử tế, 3 kiểu người phải tránh kết giao, bạn đã biết hết chưa?
Nhà có 4 phước dày: Không thịnh vượng cũng phú quý, con cháu toàn người xuất chúng
Nhân quả báo ứng: 6 nghề không nên làm để tránh tạo nghiệp, mất hết phúc lộc, kiểu gì cũng bị quả báo

Theo đường giới, định, huệ,

Quay về trong tỉnh thức.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, ma ha tát!

Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu Suất đà, Thiện Huệ bồ tát ưng thời tốt, cỡi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn, Ma Da phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay, hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa, chín rồng tắm Phật tại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay, ứng linh tích để báo trước nguyện độ sinh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con, cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sinh bảo tướng, lạy mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức, bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

(đứng dậy cắm hương vào lư, rồi đứng dậy đảnh lễ Tam Bảo)

ĐỈNH LỄ TAM BẢO

(tiếp theo ngồi xuống, đọc tán dương chi và tụng chú đại bi)

TÁN DƯƠNG CHI

TỤNG CHÚ ĐẠI BI

ĐỈNH LỄ THẬP HIỆU PHẬT

(đứng dậy chắp tay đọc từng câu, hết 1 câu đánh 1 tiếng chuông rồi lạy xuống 1 lạy)

1) Chí tâm đỉnh lễ, A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, Nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mãn, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

2) Chí tâm đỉnh lễ, một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà Hóa độ ta bà, sinh thân trần thế, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

3) Chí tâm đỉnh lễ, từ Đâu Suất xuống, ứng mộng Ma Da, cỡi voi sáu ngà, vào trong thai mẹ, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

4) Chí tâm đảnh lễ, dưới cây vô ưu đản sanh thị hiện, Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

5) Chí tâm đỉnh lễ, hiện hưởng dục lạc, nhàm chán vô thường, Bốn cửa dạo chơi, chán đời già chết, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

6)  Chí tâm đỉnh lễ, nửa đêm vượt thành, xuất gia tầm đạo, Tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

7) Chí tâm đỉnh lễ, dưới cây bồ đề, hàng phục ma quân, Thấy sao mai sáng, Phật đạo viên thành, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

8) Chí tâm đỉnh lễ, bốn mươi chín năm, độ sinh thuyết pháp Ba thừa dạy đủ, quả mãn nhân thiên, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

9) Chí tâm đỉnh lễ, dưới cây Ta la thị hiện Niết bàn Để lại xá lợi, phúc khắp trần gian, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ )

10) Chí tâm đỉnh lễ, hiện tọa đạo tràng, ta bà giáo chủ Cha lành bốn loại, ba cõi đạo sư, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (1 lễ)

(ngồi xuống đọc bài Cuộc đời đức Phật Thích Ca)

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Đức Phật Thích Ca

Từ Đâu Suất giáng trần

Nước Ca Tỳ La Vệ

Vào Rằm Tháng Tư

Hoa Vô Ưu bừng nở

Tại vườn Lâm Tỳ Ni

Trái đất sáu lần rung động

Nhạc trời trỗi khúc hoan ca

Thần dân vui khắp mọi nhà

Chúc mừng Thái tử Tất Đạt Đa

Tịnh Phạn vua cha

Rời hoàng cung đi đón

Hoàng hậu Ma Gia

Sinh ra Ngài bảy ngày thì đã quy thiên

Kiều Đàm Di mẫu, thay thế mẹ hiền

Nuôi Thái tử cho đến ngày khôn lớn

Tất Đạt Đa thông minh xuất chúng

Thiên tư cốt cách siêu phàm

Sở học không thể nghĩ bàn

Bao nhiêu thái sư cũng đều bái phục

Xuyên suốt cổ kim, không còn gì dạy nữa

Lớn lên, lời A Tư Đà, Vua Cha chợt nhớ

Mượn tay nguyệt lão kết tóc se tơ

Công chúa Gia Du kiều diễm như mơ

Để cột chân trong lâu đài nhân thế

La Hầu La, tiếng bí bô con trẻ

Mở mắt chào đời, tập nói tiếng Mẹ Cha

Ngài muốn nhìn nhân tình thế thái gần xa

Nên dạo chơi ngoài bốn cửa thành : đông tây nam bắc

Thấy cảnh sinh già bịnh chết

Ngài liền quyết chí xuất gia

Vào nửa khuya Mồng Tám Tháng Hai

Sa Nặc ơi, đưa ta vượt khỏi hoàng thành

Xa lìa cung vàng điện ngọc

Xa lìa vợ đẹp con ngoan

Vì chúng sanh, ta ra đi quyết tìm ngôi báu

Tới dòng A Nô Ma

Ngài tự tay xuống tóc

Sa Nặc ơi, thôi, ngươi hãy lui về

Trở về thưa với phụ thân

Và nhắn lời của ta từ biệt

Còn riêng ta

Đến khi nào, tìm ra đạo thì mới trở về

Bằng ngược lại, thì xem như ta đã mất

Từ đó, giữa trùng trùng Lạp Sơn Hy Mã

Đêm ngày gội tuyết nếm sương

Sáu năm khổ hạnh khôn lường

Vẫn chưa tìm ra Ánh Đạo

Bao nhiêu đạo sĩ, quyền cơ tuyệt xảo

Bao nhiêu pháp thuật, huyền vi tuyệt trần

Nhưng còn chỗ kẹt, không phải toàn chân

Ngài lại một mình, đi tìm chân lý

Bên cạnh dòng sông, Ni Liên Thuyền ý vị

Đan cỏ làm tòa, rồi khẳng quyết một câu

Chính nơi đây

Nếu không thành đạo

Thì ta quyết không rời chỗ nầy

Dù cho bụi đá trơ cây

Dù cho xương tan thịt nát

Thất thất tham thiền nghiêm mật

Cuối cùng chứng đắc đạo ca

Vô Thượng Chánh Đẳng Phật Đà

Bồ Đề Đạo Tràng, sen báu nở hoa

Vào ngày trăng tròn, tháng mười hai âm lịch

Bốn mươi lăm năm trường vân du hóa độ

Hơn ba trăm hội chuyển pháp thuyết kinh

Hàng hàng lớp lớp đệ tử đảnh lễ nghiêng mình

Sáu nẻo ba đường rợp bóng Đạo Vàng siêu tuyệt

Thuận thế vô thường

Có sinh phải có diệt

Có diệt phải có sinh

Nhưng đạo lý chân thường

Băng ngang dòng sinh diệt

Tại rừng Sa La

Đấng Cha Lành đã tám mươi năm tuổi già

Bảy chúng đệ tử cùng quây quần câu hội

Ngài bảo các con có còn gì muốn hỏi

Những gì ta dạy xưa nay

Đại chúng im lặng tỏ bày

Nếu chúng con đã thông suốt

Thì ta có mấy lời Di Giáo

Giới luật làm Thầy, đó là bậc nhất

Giáo pháp Ba Thừa, đó là vô song

Khai thông vô thỉ vô chung

Mở đường vô sinh vô tử

Các con chớ có quên mình, gìn giữ

Đó là lời cuối cùng của Đức Như Lai

Tu chỉ một đường, không một không hai

Phật tánh muôn đời, không thêm không bớt

Mỗi mỗi chúng con, hãy chuyên tâm tu tập

Cuộc đời, không có gì bằng đạo lý từ bi

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Ta từ giã các con, nơi Sa La Song Thọ

Rừng núi hoang vu, im bặt tiếng gió

Ngân hà nín thở, rơi rụng trăng sao

Rằm Tháng Hai âm lịch, trăng thắm lệ đào

Đức Từ Phụ Bổn Sư an nhiên niết bàn nhập diệt

Đại chúng cất lên Thích Ca Mâu Ni tha thiết

Núi rừng hòa vọng âm vang

Lan xa thế giới ba ngàn

Vượt qua mười phương tam thế

Vũ trụ càn khôn nhỏ lệ

Hướng về thế giới Ta Bà

Hộ trì đạo lý Thích Ca

Ngưỡng nguyện phổ chiếu Phật Đà

Hằng hà pháp giới châu sa

Nhất nhất chấp tay đồng Niệm Phật:

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(đứng dậy, vừa tụng kệ tắm Phật vừa múc nước tắm Phật)

KỆ TẮM PHẬT

Con nay rưới tắm chư Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức đầy

Chúng sinh năm trược rời trần cấu

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh

Giữa cây Sa La chưa từng diệt

Không sinh không diệt đức Cồ Đàm

Nếu dùng mắt thường thấy sinh diệt.

Sáng nay ngày mười lăm tháng tư

Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt

Chín rồng phun nước trên trời xuống

Hoa sen đỡ chân từ đất lên.

Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Ta Phạ Hạ (3 lần).

BÁT NHÃ TÂM KINH

SÁM KHÁNH ĐẢN 

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh Đản

Một dạ vui mừng

Cúi  đầu đỉnh lễ

Thập phương Tam Thế

Đều Ngự Như Lai

Cùng Thánh Hiền Tăng

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh

Bởi thiếu nhân lành

Thảy đều sa đọa

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân

Dủ lòng lân mẫn

Không nỡ sinh linh thiếu phúc

Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Pháp dùng phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sinh

Thánh Ma Da mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh Phạn phúc sinh con thảo

Ba mươi hai tướng tốt

Vừa mười chín tuổi xuân

Lòng từ ái cực thuần

Trí xuất trần quá mạnh

Ngai  vàng quyết tránh

Tìm lối xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả

Hàng phục ma binh

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyện :

Dứt bỏ dục tình ngoan cố

Học đòi đức tánh quang minh

Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ :

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh

Chóng thành đạo quả.Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3 lần)

 HỒI HƯỚNG

Lễ Phật công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phúc giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sinh Tây phương tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh,

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha, nguyện xin hồi hướng, cúng dường kim tướng Phật tổ sơ sinh, cúi xin đức Phật giám thành, từ bi nạp thọ.  Phục nguyện: một hoa đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông, may mắn biết bao cho ta bà thế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời, từ nay bể khổ gặp thuyền từ, đường mê nhờ đuốc tuệ, Phật tánh muôn loài vốn có, mê tâm hiếm kẻ nào không, mê lầm giác ngộ, tự tính lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định, gắng sức tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành, chúng con rồi sẽ thành Phật, đức Phật là Phật đã thành. Lại nguyện: Đạo pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh, trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thịnh trị, gia đình Phật tử , phúc thọ khang ninh, pháp giới chúng sinh, đều thành Phật đạo.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật,

đương nguyện chúng sanh,

thể giải đại đạo,

phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp,

đương nguyện chúng-sanh,

thâm nhập kinh tạng,

trí huệ như hải.

Tự quy y Tăng,

đương nguyện chúng sanh,

thống lý đại chúng,

nhứt thiết vô ngại.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

(lạy 3 lạy trước khi kết thúc nghi thức tắm Phật)

Nguồn: https://phatgiao.org.vn/bai-khan-le-tam-phat-tai-tu-gia-d47300.html

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *