Người bền chí ắt sẽ chứng đắc

Lục Tổ Huệ Năng chỉ dạy cách tu tại gia cho Phật tử bằng một bài kệ

Lục Tổ Huệ Năng xưa kia được truyền y bát khi chưa xuất gia. Bởi trí tuệ bát nhã ngài đã đạt đến khi còn là cư sĩ mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã chọn ngài là Tổ thứ 6 ngay trong đêm. Sau này ngài dạy đệ tử tu theo hạnh bát nhã ấy. Ngài đã làm kệ Vô Tướng mà chỉ dạy người tu tại gia có thể dùng tánh mình mà độ lấy mình. Bài kệ ấy như sau:

Kệ Vô Tướng

Lục Tổ Huệ Năng dạy cách tu tại gia
Lục Tổ Huệ Năng dạy cách tu tại gia

Lòng thẳng lo chi giữ giới,

Nết ngay nào dụng tu thiền.

Ơn kia khá nuôi cha mẹ,

Nghĩa ấy hãy thương dưới trên

Nhường thì lớn nhỏ hoà thuận,

Tạo vườn tiểu cảnh tượng Phật trên sân thượng ngôi nhà ở Sài Gòn
Gia đình có 4 bảo vật này thì không hưng thịnh cũng phú quý
Hết năm là hết khổ, 3 con giáp cát tinh chiếu mệnh, cầu gì được nấy trong năm Nhâm Dần 2022

Nhịn lại các dữ dẹp yên.

Bằng biết cưa cây lấy lửa,

Bùn lầy mà trổ bông sen.

Đắng miệng mới là lương dược,

Chân dung Lục Tổ trong 33 vị Tổ
Chân dung Lục Tổ Huệ Năng trong 33 vị Tổ

Trái tai hẳn thiệt trung nghiên.

Chừa lỗi sanh ra trí huệ,

Có đức mặc sức mà ăn: 3 con giáp càng hiền lành càng giàu sang
Văn Thù Bồ Tát - bậc Đại Trí dùng trí tuệ dẫn đường chúng sinh
Tại sao Thiên Bồng Nguyên Soái đầu thai thành lợn, hóa thân thành Trư Bát Giới?

Che chở lòng dạ đâu hiền.

Hằng ngày mở lòng rộng lượng,

Nên đạo đâu phải thí tiền.

Bồ đề tự lòng tìm thấy,

Nhọc chi ngoài tánh cầu huyền.

Nghe giảng tu hành theo đó,

Thiên đường mắt thấy hiện tiền.

Vì sao Đức Phật nhập mẫu thai trong hình tướng voi trắng?
3 món nợ từ kiếp trước mà vợ chồng sẽ phải trả hết ở kiếp hiện tại
Đại Bi chú tiếng Việt chuẩn nhất và ý nghĩa 84 câu chú

Theo bài kệ này thì người tu tại gia trước hết nên giữ lòng ngay thẳng. Sự trì giới được chứng bằng lòng ngay thẳng, tâm bình đẳng, không chứa tham, sân, si. Người tu tại gia giữ được tâm tính ấy thì không có vọng tưởng phiền não. Khi tu tại gia nhất thiết phải hiếu dưỡng cha mẹ, kính trên nhường dưới, nhẫn nhịn xử thế. Người tại gia vẫn tu tâm dưỡng tánh được. Nếu biết sửa đổi các lỗi lầm của mình, tránh lỗi lầm của người ắt sanh trí huệ. Ai bền chí tu hành như biết cưa cây lấy lửa thì tu tại gia cũng giác ngộ được.

Người bền chí ắt sẽ chứng đắc
Lục Tổ Huệ Năng qua sông

Người tu hành hằng ngày nên mở lòng rộng lượng độ tất cả chúng sanh. Nếu cứ bố thí tiền mà không tu sửa thân tâm mình thì không thành Phật đạo. Muốn giác ngộ phải nhờ tự tánh tự độ mới minh tâm kiến tánh được. Hướng ngoại cầu huyền, mê tín dị đoan không phải là cách. Biết y theo lời giảng này mà tu hành thì thiên đường (ý nói cõi an lạc, tự tánh thanh tịnh) sẽ hiện tiền.

Phật pháp bất ly thế gian giác

Đạo Phật là đạo của Từ Bi và Trí Tuệ. Nếu người tại gia biết lấy tự tánh tự độ, bền chí tu hành theo bài kệ Vô Tướng này thì ví như bông sen mọc ở chốn bùn lầy. Cứ xem xét trên đường phát triển của đạo Phật ngày nay mà thấy. Ở cõi ta bà, khổ đau sao người ta kêu nhiều thế. Vậy nhưng, có không ít người rất tinh tấn giữa đời thường. Họ quả thực là những “bông sen” chiếu sáng cho biết bao người đang than tâm mình khổ hạnh.

Hoa Sen nở giữa bùn nhơ Ngỡ là dơ dáy kỳ tình mát tươi
Hoa Sen nở giữa bùn nhơ
Ngỡ là dơ dáy kỳ tình mát tươi

Hơn nữa, ở môi trường luôn sẵn trái ngang, cay đắng, khí tính ta mới bộc lộ ra. Nhờ đó mà ta thấy biết, và tu sửa. Đóa sen tuy mọc từ bùn nhơ, nhưng nở ra lại tỏa hương sắc vô cùng tươi mát. Vô tướng chính là đây!

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *