15 Công Đức Tắm Phật trong kinh Dục Phật Công Đức

15 Công Đức Tắm Phật trong kinh Dục Phật Công Đức

Hằng năm, trong mỗi Đại lễ Phật Đản, chư tăng ni cùng Phật t.ử khắp các nơi đều trang nghiêm thực hiện nghi thức tắm Phật. Nghi thức tắm Phật đem lại cho chúng ta những công đức rất sâu dày.

Điều này được nêu rõ trong Kinh Dục Phật Công Đức.Cụ thể, kinh chép về tắm Phật có 15 công đức:

“… Những ai chí tâm cúng dường như thế sẽ có được mười lăm công đức thù thắng sau:

1. Thường biết tàm quý;

2. Phát khởi niềm tin thanh tịnh;

3. Tâm ngay thẳng;

Ý nghĩa Bông hồng cài áo trong mùa báo hiếu
Chùa Hải Đức: Kiến trúc độc đáo cùng câu chuyện kỳ lạ về người cha tiền kiếp
Phật dạy: 4 nỗi khổ lớn nhất của đời người, vượt qua được thì mới mong hậu vận an nhàn, hạnh phúc

4. Được gần gũi bạn lành;

5: Chứng huệ vô lậu;

6. Thường gặp chư Phật;

7. Luôn hành trì chánh pháp;

Thượng tọa Thích Nhật Từ: 'Cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không phù hợp'
Những lời Phật dạy về chữ hiếu, con cái nhớ khắc cốt ghi tâm
Nhà có 4 thứ này là dấu hiệu của phúc - đức - lộc - phát, càng ở càng giàu

8. Làm đúng với lời nói;

9. Tuỳ ý sanh vào quốc độ chư Phật;

10. Nếu sanh trong nhân gian thì sanh vào dòng họ tôn quý, được người khác tôn kính, khởi tâm hoan hỷ;

11. Nếu sanh trong nhân gian thì tự nhiên biết niệm Phật;

12. Không bị ma quân gây tổn hại;

Khái niệm “địa ngục” trong một số kinh sách Phật giáo
Ý nghĩa chắp tay trong nghi thức Phật giáo
Phước đức có bị hết hay không? Biết câu trả lời ta càng choáng váng về những việc mình đã làm

13. hay hộ trì chánh pháp trong thời mạt pháp;

14. Được chư Phật trong mười phương gia hộ;

15. Mau thành tựu được năm phần Pháp thân.”

Nói sao cho hết công đức của Phật,

trong kinh thường dạy “công đức của Phật không thể nghĩ bàn”.

Xem thêm:

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *